SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 24 uur lang lopen teamleden afwisselend op een parcours. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.

Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies waarbij iedereen welkom is. Zo maken we samen het verschil. Elke SamenLoop wordt van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers. Altijd komen 3 vaste ceremonies terug:

  • De Openingsronde met eregasten
    Onder warme aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden lopen mensen die kanker hebben of hebben gehad de eerste ronde over het parcours. Zo laten we zien dat er hoop is en dat we er voor elkaar zijn.
  • De Kaarsenceremonie
    ’s Avonds verlichten wenslichten met persoonlijke boodschappen het parcours. En met een speciale ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen.
  • De Slotceremonie
    Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen deze feestelijke laatste ronde. Aan het eind wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

KidsLoop voor basisschoolleerlingen
Op veel SamenLopen is een KidsLoop. Deze verkorte sponsorloop (24 minuten) voor basisschoolleerlingen vindt plaats parallel aan de 24-uursloop. Om een mooi bedrag in te zamelen laten de kinderen zich sponsoren en organiseren ze acties.
img_0528